Privatlivspolitik

Hos Bech Nordic A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Bech Nordic A/S, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

1. Dataansvar

Bech Nordic A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:
Bech Nordic A/S
CVR-nr. 38 53 80 71
Møllevej 71
6400 Sønderborg

2. Bech Nordic A/S som databehandler

I visse tilfælde er Bech Nordic A/S databehandler på vegne af vores klienter, fx hvis Bech Nordic A/S administrerer en whistleblowerordning eller stiller en elektronisk platform til rådighed, fx et elektronisk datarum, en udbudsportal eller en insolvensportal. I tilfælde hvor Bech Nordic A/S er databehandler, agerer Bech Nordic A/S efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

3. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Ydelser:
Hvis du er kunde hos Bech Nordic A/S, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen. Vi henviser i øvrigt til Bech Nordic A/S forretningsbetingelser. Vi kan i den forbindelse behandle oplysninger om navn, titel, virksomhed, adresse, telefonnummer, hvilke netværk du er en del af og i nogle tilfælde fødselsdag og jubilæer, mv. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt alene, hvis du vælger at give dem til os, fx via din mailsignatur, visitkort, mv.

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysningerne er Bech Nordic A/S legitime interesse i vedligeholdelse og udvikling af ovennævnte relationer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår med, kan vi ligeledes behandle følsomme personoplysninger om dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f, oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 og/eller oplysninger om dit CPR-nummer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1. Vi kan også behandle dine følsomme personoplysninger, hvis de er offentliggjort af dig selv og de er relevante for den sag, vi behandler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel

6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen.

Bech Nordic A/S og nyhedsservice:
Vi indsamler oplysningerne for fx at kunne tilmelde dig kurser eller nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende dig brochurer, invitationer og andre oplysninger om vores services og virksomhed.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål (fx til markedsføring), vil vi altid informere dig herom og som udgangspunkt indhente dit samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på e-mail, behandler vi dit navn, e-mailadresse, virksomhed, organisation, uddannelsessted, stilling, sprogpræference samt interesseområder. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Der henvises i øvrigt til vores side om nyhedsservicen.

I visse tilfælde anvender vi dine personoplysninger til at udsende klienttilfredshedsundersøgelser som følge af vores legitime interesse i at forbedre vores rådgivning og tjenester, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan altid framelde dig at modtage kundetilfredshedsundersøgelser ved at skrive til os eller ved at klikke på linket nederst i den e-mail, som du modtager.

Vi deler ikke dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, som er websiminarudbydere, nyhedsbrevsservices og undervisere. Hvis du har tilmeldt dig et webinar på vores hjemmeside, har du i forbindelse med tilmeldingen på vores hjemmeside modtaget information om, hvem websiminarudbyderen er, og hvilken betydning det har for behandlingen af dine personoplysninger.

4. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, udbydere af klienttilfredshedsundersøgelser, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Bech Nordic A/S vegne og i overensstemmelse med Bech Nordic A/S instruks.

Vedrørende cookies, se vores cookie- og privatlivspolitik for hjemmesidebesøgende.

5. Tredjelande

Bech Nordic A/S overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

6. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF-format).

7. Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan der via cookies indsamles oplysninger om fx brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om dine foretrukne indstillinger samt IP-adresse.

Behandling til markedsføringsformål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

Behandling til øvrige formål, fx statistik over hjemmesidebesøg, optimering af funktionalitet og lignende, sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse for Bech Nordic A/S er at udvikle og vedligeholde en relevant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan ændre dine valg i relation til cookieplacering og tilbagekalde eventuelle samtykker ved at klikke på det runde ikon nederst til venstre på din skærm.

Vi benytter følgende leverandører, som kan modtage dine personoplysninger:

Statistiske leverandører:
Google Inc., Google Analytics

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via dette link.

8. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i to år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Bech Nordic A/S legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale opbevares i fem år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning.

Personoplysninger, som vi har indhentet efter hvidvaskningsloven opbevares i fem år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

9. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

10. Links til andre hjemmesider mv.

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Bech Nordic A/S er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

11. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

12. Kontakt

Skriv til admin@bechnordic.dk – med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

13. Tilmelding til Elaskon e-mail database.

Elaskon’s hjemmeside giver besøgende mulighed for at modtage fremtidig e-mail-kommunikation med nyheder, produkt- eller serviceinformation vedrørende Elaskon Danmark. Når du har anført din e-mailadresse og givet os dit samtykke, vil du blive tilmeldt vores mailinglister. Disse der er opbevaret og beskyttet på Mailchimp.com. Du har altid mulighed for at fjerne din e-mailadresse blot ved at klikke på afmeldingslinket som altid anført på den modtagne e-mail. Mailchimp er en tredjepartstjenesteudbyder, der opererer under den aktuelle lovgivning samt generelle GDPR-privatlivspolitik og vilkårsbetingelser. Ved at tilmelde dig vores mailinglisten samt aktivt at have klikket på TILMELD, tilkendegiver du at du har læst erklæringerne samt giver samtykke til at modtage kommunikation fra Elaskon.dk. Mailchimp.com er en uafhængig tjenesteudbyder for e-mailmarketing udvalgt af Elaskon Danmark A/S og gemmer, administrerer og beskytter e-mail-kontaktadresser relateret til Elaskon e-mailmarketingdatabasen.