For at være dækket af gennemtæringsgarantien skal der være tale om en indefra-kommende rustgennemtæring, og bilen skal have fulgt de påkrævede karosserieftersyn.

Rust er en af bilejernes værste fjender. Derfor lægger bilproducenterne meget vægt på de gennemtæringsgarantier, de tilbyder. Rustgaranti er et andet ord, der i nogle tilfælde bruges om gennemtæringsgaranti. Erfaringer viser dog, at gennemtæringsgarantier ofte bliver oversolgt. Bilejeren bliver sjældent gjort tilstrækkeligt opmærksom på, at det, der tilbydes, er en garanti specifikt imod indefra-kommende rustgennemtæring. Det bliver bilejeren ofte først opmærksom på, når en rustskade bliver konstateret, og garantibestemmelserne læses igennem, eller når man får afvist en reklamation på værkstedet.

Hvornår dækker gennemtæringsgarantien?

FDM modtager mange henvendelser fra medlemmer, der har fået afvist deres garantikrav om rustangreb på bilen. Der skal være tale om indefra-kommende rust, før rustangrebet er omfattet af gennemtæringsgarantien. I de fleste tilfælde udtaler FDM, at de desværre konstaterer, at der ikke er tale om såkaldt rustgennemtæringer i garantimæssig forstand, men derimod et udefrakommende rustangreb. Rustangrebet vil derfor ikke være omfattet af gennemtæringsgarantien. Bilen skal også have fulgt evt. påkrævede karosserieftersyn før en gennemtæringsgaranti dækker.

Hvad er karosserieftersyn?

Et karosserieftersyn er ofte en betingelse for, at bilen er omfattet af gennemtæringsgarantien – det vil fremgå af din garantibestemmelser. Karosserieftersynet skal foretages efter de retningslinjer og de intervaller, der er udstukket af producenten/importøren, og det skal foregå på et af producentens/importørens mærkeværksteder. Karosserieftersynet følger ikke altid de almindeligelige serviceintervaller. Får du foretaget din bils service hos et ikke-mærkeværksted, skal du sikre dig, at du også får foretaget karosserieftersynet, men dette hos et mærkeværksted. Får du foretaget service hos et mærkeværksted, vil karosserieftersynet typisk være en del af det almindelige serviceeftersyn.

Hvad er udefrakommende rustskader?

Udefrakommende rustskader opstår typisk på områder, hvor karrosseriet ikke er tilstrækkelig godt eller mangelfuldt lakeret. Det kan f.eks. være omkring:

Ruderammer
Lygter
Dørhåndtag
Pladeombukninger
Mekanisk kontakt mellem komponenter og lakerede overflader
Pladesamlinger, der ikke er forseglet tilstrækkeligt

Andre rustskader kan være forårsaget af stenslag eller såkaldt galvanisk opkog, hvor det underliggende zinklag bryder igennem lakken. Disse udefrakommende rustskader er som udgangspunkt ikke omfattet af gennemtæringsgarantien.

Som udgangspunkt mener FDM altså at en supplerende og forbyggende rustbeskyttelse altid er den bedste løsning.

(Artiklen skrevet af FDM®, fredag d. 1. april 2022. Alle Ophavsrettigheder er ejet af FDM®)